Bộ Văn hóa đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gặp khó

Nguyên Khánh - 06/22/2021, 20:33 | Giải Trí
FB Like & Share
Bộ Văn hóa đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gặp khó

Trong văn bản số 2085 ngày 18/6, lãnh đạo Bộ VHTTDL đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính phủ thời gian qua ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng từ đại dịch, tuy nhiên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch chịu tác động mạnh nhưng tới nay chưa có chính sách hỗ trợ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gần như không thể hoạt động do COVID-19. Do vậy để tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung vào mục II dự thảo Nghị quyết đối tượng và nội dung hỗ trợ: “Hỗ trợ đội ngũ nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng IV, diễn viên hạng IV, họa sĩ hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Đây là nhóm nghệ sĩ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/tháng, hỗ trợ trong 3 tháng và được chi trả 1 lần, tương đương 5,4 triệu đồng.

Bộ Văn hóa đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gặp khó ảnh 1

Nghệ sĩ biểu diễn lao đao từ năm 2020 nhưng chưa có chính sách hỗ trợ

Lí giải về đề xuất này, lãnh đạo Bộ VHTTDL đưa ra lí do lao động nghệ thuật biểu diễn là loại lao động đặc thù, nghệ sĩ phải có năng khiếu, tài năng và phải được đào tạo bằng nhiều hình thức, thời gian kéo dài và chỉ đạt đến trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng là ra nghề. Thời gian hoạt đọng trung bình của họ chỉ từ 15-20 năm, sau đó khả năng biểu diễn bị suy giảm. Thực tế lương của nghệ sĩ được xếp hạng rất thấp. Hiện có hơn 2 nghìn viên chức là nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp IV, đối tượng này gặp khó khăn không thể đảm bảo cuộc sống do COVID-19.

Bộ Văn hóa đề xuất hỗ trợ nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch gặp khó ảnh 2

Bộ cũng đề xuất hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng từ đại dịch

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đề xuất bổ sung vào mục II dự thảo Nghị quyết đối tượng và nội dung hỗ trợ: “Hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mức hỗ trợ là 1,8 triệu/người/tháng, hỗ trợ tương đương 3 tháng và chi trả một lần”. Đối tượng này bị mất việc do hoạt động du lịch bị đình trệ, các chính sách trước đó chưa chỉ rõ đối tượng là hướng dẫn viên du lịch nên họ chưa được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Cả nước có hơn 26.721 ngàn hướng dẫn viên được cấp thẻ, trong đó 16.965 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hơn 8 nghìn hướng dẫn viên du lịch nội địa và hơn 1 nghìn hướng dẫn viên tại điểm. Họ cũng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của du lịch, mang lai lợi ích cho nền kinh tế.